ATEX-kohteiden valaistuksessa pitää huomioida monta seikkaa

Marko Lyytinen on Kiwa Inspectan sähkölaitteistojen tarkastusinsinööri ja hän on tehnyt sähkötarkastuksia yli 10 vuoden ajan. Viimeisen 5 vuoden ajan hän on toiminut myös sähköalan koulutuksissa kouluttajana, joiden sisältö on suuntautunut erityisesti erilaisiin ATEX -asioihin. Aiemmin hän on työskennellyt myös mm. sähkölaitteistojen käytön – ja sähkötöiden johtajana.

 

Marko Lyytinen on nähnyt uransa aikana useita erilaisia ATEX-tiloja ja hänen kokemuksensa mukaan yrityksissä on pääsääntöisesti vastuullista toimintaa. Toki kuitenkin pientä parannettavaa löytyy aina. ATEX-tiloja koskevat standardit päivittyvät keskimäärin 5 vuoden välein. Tästä syystä kouluttautuminen on oleellinen asia henkilöille, jotka ovat tekemisissä ATEX -alueiden ja laitteiden kanssa. (VNa 576/2003 ja eri sähköalan henkilöille SFS-EN 60079-14 liite A ja SFS-EN 60079-17 liite B mukaiset osaamisvaatimukset)

 

Vanhojen valaisimien aiheuttamat riskit ATEX-tiloissa

 

Kun ATEX-tilojen valaisimien osalta tarkastellaan esimerkiksi vanhoja valaisimia ja niihin liittyviä riskejä, Lyytinen nostaa esille mm. uusien ja turvalliseksi määriteltyjen valonlähteiden saatavuuden, valaisimien yleisen kunnon sekä ATEX-tiloihin soveltuvien valaisimien rakenteen.

 

—ATEX -tiloissa aiemmin asennettujen vanhojen valaisimien haasteena on havaittu sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksissa olevassa dokumentaatiossa valaisinvalmistajan turvalliseksi määriteltyjen valonlähteiden, eli lamppujen saatavuus.  Myös valaisimien yleinen kunto eli rungon ja kuvun eheys sekä kaapeliläpiviennin/kytkentätilan tiiveys ovat asioita, joita SFS-EN 60079-17 mukaisesti tulee toiminnanharjoittajan kunnossapitotarkastuksissa enintään 3 vuoden välein tarkastaa, Lyytinen sanoo.

 

Kunnossapidossa kannattaa Lyytisen mukaan kiinnittää erityistä huomiota ennen vuotta 2003 tilaluokkaan 2 asennettujen vain IP- luokiteltujen valaisimien suhteen.

 

—Kunnossapidon huomiota kannattaa kohdentaa, mikäli sähkölaitteistossa on ennen vuotta 2003 tilaluokkaan 2 asennettuja vähintään IP 54 luokiteltuja valaisimia, jotka 7/2006 mennessä riskienarvioinnilla on sinne turvalliseksi arvioitu. Tällaiset valaisimet tulisi aikanaan vielä turvallisen käyttöiän aikana vaihtaa ATEX -valaisimiksi.

Tilaluokiteltujen alueiden valaistuksen suhteen pitää huomioida mm. se, onko alue rajattu kattoon saakka.  Miten tämä sitten voi vaikuttaa käytännössä valaisimien valintaan?

—Esimerkiksi isoissa lohkomaalaamoissa, joissa tilaluokiteltu alue ei ylety kattoon asti saattaa olla katossa normialueella kuvuttomia pienpainenatrium valaisimia, joissa lapun lasin rikkoontuessa kuuma natrium pudotessaan tilaluokitellulle alueelle voi aiheuttaa syttymisen. Tällaiset valaisimet tulee olla kuvullisia ja vähintään IP 54 luokiteltuja.

 

ATEX-valaisimien korjaaminen ja lampputyyppien vaihtaminen

 

ATEX-valaisimien korjaamisessa ja lampputyyppien vaihtamisessa pitää olla tarkkana. Jos esimerkiksi valaisimen kupu on haljennut tai kuvun kiinnitykset ovat rikkoutuneet, niiden korjaamisessa tulee noudattaa SFS-EN 60079-19 vaatimuksia. Kyseinen standardi sisältää melko paljon rajoituksia, jolloin omatoimisen korjaamisen sijaan kannattaa harkita ammattitaitoisen tekijän palkkaamista.

 

Toisinaan valaisimen valmistajan turvalliseksi määrittelemiä valonlähteitä, kuten esim. hehku-, elohopeahöyry- tai muita purkauslamppuja voi olla vaikeaa tai mahdotonta enää saada. Uusia valonlähteitä hankittaessa kannattaa varmistaa ATEX-valaistuksen asiantuntijoilta, että uudet valonlähteet soveltuvat käyttöön. Usein voi olla kustannustehokkaampaa vaihtaa valaisin kokonaan uuteen.

 

Ota selvää tilaluokan lisäksi myös aineominaisuuksista

 

Pelkästään tilaluokan perusteella ei voida tehdä laitevalintaa, vaan tämän lisäksi on tiedettävä tilan aineominaisuudet. Uusia tiloja suunniteltaessa tai vanhoja tiloja modifioidessa kannattaa huomioida tilojen tuleva käyttö myös pidemmällä tähtäimellä.

 

—ATEX -laitteen tulee soveltua tilaluokkaan sekä tilaluokituksen perusteena oleville aineominaisuuksille. Laitteen valintaan vaikuttaa, onko kyseessä kaasu- vai pölypuolen tilaluokiteltu alue. Räjähdyssuojausasiakirjassa tai sen liitteessä tulee aineominaisuudet olla ilmoitettuna. Pölyalueilla on oleellista pölyn syttymislämpötila.

 

Lyytinen nostaa tässä kohtaa esiin pölykertymien kautta aiheutuvat riskit.

 

—Pölyräjähdysvaarallisissa tiloissa on tyypillisesti riskinä pölykertymät, jotka aiheuttavat vähintäänkin palovaaran tai pölyräjähdyksen, jossa siivoamaton pöly ikään kuin ruokkii tilannetta merkittävästi pahemmaksi.

 

ATEX -koulutukset kiinnostavat

 

Lyytinen on innostunut monipuolisesta työnkuvastaan ja jatkuvasta osaamisen kehittymisestä laajan asiakaskunnan myötä. Räjähdysturvallisuuden parantaminen on hänelle yksi erityinen mielenkiinnon kohteista. Kiinnostus ATEX – koulutuksia kohtaan on hänen mukaansa kasvanut koko ajan.

 

—On hienoa, että työpaikkojen turvallisuus kiinnostaa ja ihmiset hakeutuvat kursseille aktiivisesti. Tieto auttaa toimimaan oikein ja vähentää turhien riskien syntymistä.

 

Kiwa on yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan toimijoista (TIC). Sertifiointi- tarkastus- testaus-, koulutus- ja teknologiapalvelut ulottuvat asiakkaiden tuotteisiin, palveluihin, johtamisjärjestelmiin ja työntekijöihin. Kiwa työllistää yli 5 500 henkilöä yli 35 maassa, pääasiassa Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Kiwa Inspecta keskittyy tarkastamaan
kaikenlaisia laitteita ja laitteistoja teollisuudessa, asumisessa, merenkulkualalla, metalli-, kaivostoiminnassa ja muilla markkinasegmenteillä.

 

Kiinnostaako valaistussuunnittelu? Lue lisää Jukoluxin valaistussuunnittelusta täältä.

 

 

Jaa