Mitä tulee huomioida?

Valaistussuunnittelu

Kun olet hankkimassa uusia valaisimia, valaistussuunnittelun avulla luodaan alustavat arviot kohteesi valaistusvoimakkuudesta ja valaisin sijoitteluista. On ensisijaisen tärkeää, että suunnittelussa huomioidaan asiakkaan toiveet ja tarpeet.

teollisuuskohteiden suunnittelu

Hyvän valaistuksen luominen teollisuuskohteisiin vaatii monen eri suunnitteluperusteen huomioonottamista ja niiden soveltamista tehtävän työn laatuun ja tarkkuuteen sekä teollisuuskohteen vallitseviin olosuhteisiin. Alla on listattuna huomioitavia seikkoja, kun aloitetaan teollisuuskohteen suunnitteluprosessi:

  • Huomioi teollisuuskohteessa tehtävä työ ja sen vaatima valaistus
  • Huomioi myös tietyn prosessin erikoisvaatimukset
  • Huomioi minimivaade turvallisuusmääreiden täyttymiselle
  • Valitse valaisimet, jotka soveltuvat kohteessa käytettäväksi
  • Luo valaisimien sijoittelu myös huolto- ja turvallisuusaspektit huomioiden
  • Huomioi suunnitelman kokonaiskustannukset
VALAISTUSVOIMAKKUUS. Usein teollisuuskohteille ja siellä suoritettaville prosesseille on määritetty valaistusvoimakkuuden minimiarvot. Valaistusvoimakkuus kertoo neliömetrille lankeavaa luumeniarvoa, jonka yksikkönä on luksi (Lux = LX). Usein valaistusuunnitelmia tehdessä ja valaistavista kohteista puhuttaessa, puhutaankiin, että ”tänne tulisi saada näin ja näin monta luksia”. Tällöin lähes aina puhutaan horisontaalisesta valaistusvoimakkuudesta eli vaakapintojen valaistuksesta. Erityistä huomioita tulee myös kiinnittää myös vertikaaliseen valaistusvoimakkuuteen, sillä usein työtä tehdään vaakapintojen lisäksi myös pystypinnoilla.

Yksityiskohtien näkeminen on hyvin riippuvainen kontrastista tai toisin sanoen luminanssien erosta, valaistavan kohteen erosta taustaympäristöön. Mitä suurempi kontrasti, sitä helpompi on nähdä valaistavan kohteen yksityiskohdat. Tosin, ihmissilmälle soveltuu paremmin tasainen valaistus, joten eri pintojen kirkkauteen eli valaistuksen tasaisuuteen tulee kiinnittää erityisesti huomioita.
HÄIKÄISY. Häikäisy aiheuttaa epämukavuutta sekä haittaa näkyvyyttä. Se voi johtua suoraan asennetuista valaisimista tai tai epäsuorasti eri pintojen heijastuksien kautta. Tarkemmin; häikäisy johtuu, kun valon kirkkaus ylittää ihmissilmän näkökentässä sen määrän, johon ihmissilmä on sopeutunut. Usein häikäisyyn on helppo puuttua ja valaistuskohteiden määrityksiä tehtäessä, häikäisyarvojen esittäminen valaistussuunnitelmassa/valaistuslaskennassa tulisi aina olla vaadittuna. Häikäisyä voi ehkäistä esimerkiksi näin:
  • Suosi suurempaa määrää valaisimia pienemällä teholla, jotta yksittäisen valon kirkkaus saadaan vähennettyä
  • Suosi valaisimia, jossa on laadukkaat heijastimet/optiikka
  • Asenna valot korkeammalle
  • Käytä epäsuoraa valaistusta
VALON LAATU. Valaisin ja eri valonlähde vaihtoehtoja on nykypäivänä lukemattomia määriä ja täten myös valon laatu heittelee laajalti. Asiakaskunnassa tulisi huomioida, että valon laatu myös LED -valaisimissa heittelee. Hyvän ja huonon valon ero on suuri. CRi -arvo eli värintoistoindeksi kertoo jo hieman käytetyn valon laadusta. Mitä korkeampi CRi -arvo, sitä luonnollisempana eri värit toistuvat. Yksinkertaisesti sanottuna voidaan todeta, että CRi = 100 vastaa aurinkoa ja värit toistuvat täysin luonnollisina. Minimivaade teollisuuskohteisiinkin tulisi olla CRi > 80, sillä tällä pystytään jo tiputtamaan osa heikommista valaisimista. Hyvä värintoistoindeksi auttaa myös havaitsemaan poikkeamia ja parantaa työn laatua.

Välkyntään tulee myös kiinnittää huomioita. Nykypäivänä on tarjolla jo lähes aina välkyntävapaita vaihtoehtoja, joita tulisi ehdottomasti suosia. Välkyntä voi pahimmillaan aiheuttaa uupuneisuutta ja ärsytystä ihmissilmässä. On myös mahdollista, että mikäli valon välkynnän taajuus lähenee pyörivän koneen pyörismisnopeutta, voi se luoda optisen harhan, että kone ei pyöri tai pyörii erittäin hitaasti. Tämä on aina turvallisuusriski.
HUOMIOI.
Työturvallisuuteen vaikuttaa aina valon määrä ja yksi onnettomuuksien suurimmista syistä onkin teollisuustilojen riittämätön valaistus. Hyvä valaistussuunnitelma ottaa huomioon myös sokkeloiset ja muut haastavat tilat.

Valaisimien soveltuminen vallitsevaan ympäristöön on ensisijaisen tärkeää. Jos kyseessä on vaativa kohde, tulee sinne valita vaativan kohteen valaisimet.

Energiansäästöstä ja LED -valaisimista on tullut jo lähes vakio. Valaistussuunnittelun avulla voidaan kuitenkin luoda huomattavaakin lisäsäästöä asiakkaalle valaisinmäärän optimoinnilla.

Helppous ja asennettavuus on ensisijaisen tärkeää. Teollisuuskohteissa tuotannon katkot halutaan aina minimoida. Helposti asennettavat ja pitkäikäiset valaisimet säästävät aikaa ja rahaa.

Valaistussuunnitelmia voi tehdä kuka vain, mutta se ei tarkoita, että kaikki osaisivat niitä tehdä. Valaistussuunnitteluohjelmiston voi ladata kuka tahansa verkosta, mutta sen käyttäminen ja soveltaminen kohteeseen soveltuvalla tavalla on asia erikseen. Kysy aina referenssejä valittaessa kohteen valaistussuunnittelijaa.

EX tiloissa / ATEX kohteissa tulisi aina käyttää ATEX tilojen ja tuotteiden asiantuntijoita. Räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuu ainoastaan sinne soveltuvat valaisintuotteet. Tuotesertifioinnit, tilojen suunnittelu ja erikoisvaatimukset tulee aina huomioida kohteista toteuttaessa.