Teollisuuden

Valaistusvoimakkuudet

Sisätilojen valaistusvoimakkuuksista kertova standardi antaa perustiedot teollisuuden eri tilojen valaistussuunnittelulle

TASAISEN LAADUKASTA

Sisävalaistusstandardi EN-12464-1 määrittelee valaistusratkaisujen määrälliset ja laadulliset vaatimukset useimmille sisätyöpaikoille ja niihin liittyville lähialueille. Standardissa kerrotaan myös suosituksia hyvistä valaistuskäytännöistä. Tämä standardi ohjaa valaistussuunnittelijoita ja antaa minimimääreet teollisuuden kohteiden valaistussuunnitelmille.

TEOLLISUUSKOHTEIDEN VALAISTUSVOIMAKKUUDET

Miksi on tärkeää, että valaistus on kunnossa? Yksinkertaisimmillaan siitä syystä, että tällöin työtehtävät pystytään suorittamaan tehokkaasti ja tarkasti. Hyvän valaistuksen avulla voidaan minimoida virheitä, parantaa vireystilaa ja ennen kaikkea tehostaa työturvallisuutta. Erilaiset työtehtävät vaativat aina erilaisen valaistuksen. Standardin EN-12464-1 mukaisesti, valaistusvaatimukset voidaan määritellä kolmen perustarpeen täyttymisenä:

 

 

  • Näkömukavuus, työntekijä kokee valaistuksen positiivisena tekijänä hänen hyvinvointiinsa, joka epäsuorasti johtaa myös parempaan tuottavuuteen ja työn laatuun
  • Näkötehokkuus, työntekijä pystyy suoriutumaan työtehtävistään myös vaativissa olosuhteissa ja pidempien jaksoja.
  • Turvallisuus

 

Tärkeimpiä valaistusteknillisiä seikkoja, jotka vaikuttavat työntekijän näköympäristöön ja sen toimivuuteen ovat: luminanssijakauma, valaistusvoimakkuus, valon suuntaus, valon vaihtelevuus, valon väri, valon värintoisto-ominaisuudet, häikäisy ja välkyntä. Keskitymme alla olevissa teollisuuskohteiden valaistusvaatimuksissa lähinnä valaistusvoimakkuuteen, häikäisyn maksimiarvoon, valaistuksen tasaisuuteen ja värintoistoon. Joissakin kohteissa saattaa esiintyä myös erikoisvaatimuksia.

 

Käymme alla lävitse teollisuuden sisävalaistuskohteita pääpiirteittäin. Tarkemmat tiedot valaistusvaatimuksista saat aina myyjiltämme!

VARASTOT, KYLMÄT VARASTOT

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Varastotilat 100 25 0,40 60
Lähettämö- ja käsittelyhuoneet 300 25 0,60 60

Varastointi- ja hyllystöalueet

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Käytävät, ei henkilöliikennettä 20 - 0,40 40
Käytävät, joissa henkilöliikennettä 150 22 0,40 60
Käyttö- ja ohjauspaikat 150 22 0,60 80
Varastohyllyn etureuna 200 - 0,40 60

Maatalous

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Tavaroiden, koneiden ja laitteiden käsittely 200 25 0,40 80
Karjarakennukset 50 - 0,40 40
Muut tilat 200 25 0,60 80

Leipomot

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Valmistus 300 22 0,60 80
Viimeistely 500 22 0,70 80

sementti, sementtituotteet, betoni, tiilet

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Kuivaus 50 28 0,40 20
Aineiden käsittely 200 28 0,40 40
Konetyöt 300 25 0,60 80

keramiikka kaakelit, lasi, lasitavara

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Kuivaus 50 28 0,40 20
Valmistelu, yleinen konetyö 300 25 0,60 80
Hionta ja muu tarkempi työ 750 19 0,70 80
Tarkkuustyö kuten koristehionta, käsin maalaus 1000 16 0,70 90
Synteettisten jalokivien valmistus 1500 16 0,70 90

Kemian teollisuus, muovi- ja kumiteollisuus

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Kauko-ohjatut prosessit 50 - 0,40 20
Yleisprosessit 150 28 0,40 40
Miehitetyt prosessit 300 25 0,60 80
Mittaustilat 500 19 0,60 80
Farmaseuttinen tuotanto 500 22 0,60 80
Renkaiden valmistus 500 22 0,60 80
Värin tarkastus 1000 16 0,70 90
Leikkaus, viimeistely, tarkistus 750 19 0,70 80

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Kaapeleiden ja johtimien valmistus 300 25 0,60 80
Käämintä 300-750 19-25 0,60-0,70 80
Kokoonpanotyö 300-1000 16-25 0,60-0,70 80
Elektroniikkapajat, testaus, säätö 1500 16 0,70 80

elintarvike- ja nautintoaineteollisuus

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Yleisalueet 200 25 0,40 80
Tuotteiden käsittely ja lajittelu 300 25 0,60 80
Kriittiset työalueet 500 25 0,60 80
Tarkastuspisteet 1000 16 0,70 90

sulatot ja metallivalimot

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Ryömintätunnelit, kellarit jne. 50 - 0,40 20
Laiturit 100 25 0,40 40
Valimo, koneellinen muottivalu 200 25 0,40 80
Käsin valu ja painevalu 300 25 0,60 80
Mallien valmistus 500 22 0,60 80

Metalliteollisuus ja metallin käsittely

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Taonta ja työstö 200 25 0,60 80
Karkeat konetyöt 300 25 0,60 80
Tarkkuuskonetyö 500 19 0,70 80
Piirrotus, tarkastus 750 19 0,70 80
Työkaluvalmistus 750 19 0,70 80
Pintakäsittely ja maalaus 750 25 0,70 80
Hienomekaniikka 1000 19 0,70 80

Paperi ja paperituotteet

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Kuulamyllyt, sellutehtaat 200 25 0,40 80
Paperituotanto 300 25 0,60 80
Kirjasidontatyö 500 22 0,60 80

voimalaitokset

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Polttoainekenttä 50 - 0,40 20
Kattilarakennus 100 28 0,40 40
Konehallit 200 25 0,40 80
Aputilat esim. pumppuhuoneet 200 25 0,40 60
Valvomot 500 16 0,70 80

Rauta- ja terästehtaat

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Varastot ja miehittämättömät tilat 50 - 0,40 20
Tuotantolinjastot 200-300 22-25 0,60 80
Testaus, mittaus ja tarkastus 500 22 0,60 80

ajoneuvoteollisuus

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Huoltotilat 300 22 0,60 80
Valmistus ja kokoonpano 500 22 0,60 80
Tarkastus, maalaus 750-1000 19 0,70 80-90

Puutyö ja puunkäsittely

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Saha ja kokoonpano 300 25 0,60 80
Tarkempi työskentely koneilla 500 19 0,60 80
Tarkastus, maalaus, laaduntarkkailu 750-1000 19 0,70 80-90

Pysäköintihallit

Tila tehtävä tai toiminta Valaistusvoimakkuus lx Häikäisy Tasaisuus Värintoisto
Sisään-/ulosajorampit 300 25 0,40 40
Ajoradat 75 25 0,40 40
Pysäköintialueet 75 - 0,40 40