ATEX tulee ranskankielisistä sanoita ATmosphere EXplosive ja viittaa samalla EU direktiiviin 2014/34/EC, joka koskee muun muassa elektronisten laitteiden markkinoille vientiä EX ympäristöissä. Lyhyesti se tarkoittaa sitä, että valmistajan tuotteet, joita viedään mahdollisesti räjähdysvaarallisiin tiloihin, tulee täyttää ATEX direktiivin ehdot.

 

Kun tuotteita suunnitellaan räjähdysvaarallisiin ympäristöihin, voidaan käyttää monia erilaisia suojausmetodeita. Jukoluxin tuotteissa yleisimmin käytetyt suojausmetodit ovat ex d, ex e, ex m, ex t ja ex op. Standardit näiden suojausmetodien takana antavat yleismäärittelyn siitä, kuinka tuotteita voi suunnitella ja valmistaa siten, että ne eivät aiheuta vaaraa räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

 

IECEx on globaalimpi sertifiointi tuotteille kuin ATEX sertifiointi. Siinä missä ATEX on käytännössä sertifikaatti Euroopan markkinoille, on IECEx hyväksytty useammissa maissa. Sen tarkoituksena on alusta alkaen ollut pyrkiä yksinkertaistamaan globaalia EX-tuotemarkkinaa.

 

Jukoluxin tuotteet tullaan sertifioimaan sekä ATEX että IECEx sertifikaatein.