ATEX Valaisimet

HX_square

Tehokas valonheitin EX -tiloihin. Uniikki muotoilu ja parhaat mahdolliset komponentit takaavat toimivuuden vaikeimmissakin ympäristöissä.

LX_suqare-1

Monipuolinen ratkaisu mataliin ATEX -tiloihin. Erinomaiset muotoiluratkaisut ja laadukkaat komponentit takaavat toimivuuden haastavimmisakin ympäristöissä.

ATEX valaisimet – lyhyesti

 

Mitä tarkoitetaan termillä EX / ATEX valaisin? Alueet, joissa käsitellään räjähdysvaarallisia aineita, ovat aina riskialttiita alueita, joissa tulee käyttää ATEX -hyväksyttyjä välineitä. ATEX -direktiivi on EU -direktiivi, joka koskee työskentelyä ja välineitä näillä riskialttiilla alueilla. EX / ATEX valaisin on siis valaisin, jota on lupa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa.

 

Ei kuitenkaan riitä, että valaisin on ainoastaan ATEX -hyväksytty. EX / ATEX valaisimen tulee myös soveltua käytettäväksi kyseiseen räjähdysvaaralliseen tilaan tarkemmilta määrittelyiltään. Valaisimen osalta tulee siis tarkastaa myös seuraavat tiedot:

 

 • ATEX -tilaluokka
 • ATEX -laiteryhmä
 • ATEX -lämpötilaluokitus
 • ATEX -ilmankoostumusryhmät

 

ATEX -tilaluokat (zones) jaotellaan kahteen pääryhmään, kaasu- ja pölyluokat. Kaasutilaluokat ilmaistaan numeroin 0, 1, 2 ja pölytilaluokat numeroin 20, 21, 22. ATEX -tilaluokkiin soveltuvat laitteet ilmaistaan kategorianumeroin 1,2 ja 3.

 

 • 0/20 -tilaluokat vaativat kategorian 1 laitteita, erittäin korkea syttymisherkkyys
  • Tilaluokka 0 on tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein
  • Tilaluokka 20 on tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein
 • 1/21 -tilaluokat vaativat kategorian 2 laitteita, korkea syttymisherkkyys
  • Tilaluokka 1 on tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti
  • Tilaluokka 21 on tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti
 • 2/22 -tilaluokat vaativat kategorian 3 laitteita, normaali syttymisherkkyys
  • Tilaluokka 2 on tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalioloissa on epätodennäköistä tai se kestää vain lyhyen ajan
  • Tilaluokka 22 on tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan

 

Atex luokitus

Atex tilaluokitukset; 0/20 tankin sisällä, 1/21 tuotantoalue, 2/22 varastoalue

 

ATEX -laiteryhmät jaetaan kahteen pääryhmään. Laiteryhmä I laitteet soveltuvat käyttöön kaivosolosuhteissa. Laiteryhmä II laitteet soveltuvat käyttöön teollisuusolosuhteissa, mutta ei kaivoksissa. Mikäli laite soveltuu molempiin ryhmiin, on sillä molemmista ryhmistä oma tyyppikooditus. Kaivosolosuhteisiin soveltuvat laitteet (laiteryhmä I) on jaoteltu vielä kahteen alaryhmään: M1 (voidaan käyttää jatkuvasti kaivoskaasujen vaikutusalueella) ja M2 (kaivoskaasujen vaikutusalueella tuote kytkettävä pois päältä).

 

Kaikilla EX / ATEX valaisimilla on myös ATEX -lämpötilaluokitus. Lämpötilaluokitus kertoo, mikä on tuotteen maksimaalinen ulkopinnan lämpötila.

 • T1 = 450°C
 • T2 = 300°C
 • T3 = 200°C
 • T4 = 135°C
 • T5 = 100°C
 • T6 = 85°C

 

ATEX -ilmankoostumusryhmät voidaan jakaa kahteen pääryhmään, kaasu- ja pölyryhmät. G (gas) -merkintä viittaa kaasuryhmään ja D (dust) -merkintä viittaa pölyryhmään. Molemmat pääryhmät voidaan jakaa vielä aliryhmiin, riippuen ilmassa olevasta pölystä tai kaasusta.

 

 • Kaasuryhmät G
  • IIA = metaani tai sen kaltaiset kaasut
  • IIB = etyleeni tai sen kaltaiset kaasut
  • IIB+H2 = sama kuin IIB, mutta kestää myös vedyn
  • IIC = vaarallisimmat kaasut kuten asetyleeni ja vety
 • Pölyryhmät D
  • IIIA = Syttyvät lentävät hierteet
  • IIIB = Ei-johtavat pölyt
  • IIIC = Sähköä johtavat pölyt

 

Edellä olevat merkinnät muodostavat pääosiltaan tuotteen EX / ATEX koodin, jonka avulla voidaan selvittää mihin tiloihin kyseinen tuote soveltuu. Jukolux Oy:n JUKO HX tuote on esimerkiksi varustettu seuraavalla koodilla:

 

Ex II 2G Ex db eb op is IIC T5 Gb (kaasuympäristöt)

Ex II 2D Ex tb op is IIIC T95°C Db (pöly-ympäristöt)

Tamb = -40°C to +40°C

 

Koodi tarkoittaa seuraavaa:

 

 • II = Laiteryhmä II, teollisuuskohteisiin ei kaivosolosuhteisiin
 • 2 = Kategorian 2 laite, voidaan käyttää tilaluokissa 1/21 ja 2/22
 • G/D = Ilmankoostumusryhmä G=kaasu, D=pöly
 • Ex db eb op is / Ex tb op is = suunniteltu/testattu kyseisten standardien mukaisesti
 • IIC / IIIC = kaasuryhmä (soveltuu kaikkiin kaasuryhmiin) / pölyryhmä (soveltuu kaikkiin pölyryhmiin)
 • T5/T95°C = lämpötilaluokitus, laitteen maksimilämpötila 100°C (T5) / T95°C kertoo pöly-ympäristöihin tarkan ulkopinnan maksimilämpötilan eli 95°C JUKO HX tuotteessa
 • Tamb = soveltuu käytettäväksi -40°C … +40°C ympäristön lämpötiloissa

 

Miten yllä olevan JUKO HX EX ATEX valaisimen koodi on muodostunut? Jukolux Oy on testannut tuotteensa valtuutetussa, puolueettomassa testilaboratoriossa, jossa sen on todettu kestävän näitä erittäin haastavia olosuhteita. Soveltuvuus testataan monin eri testein ja aina tuotteen kannalta epäedullisimmin metodein. Täten varmistutaan siitä, että tuote on aina turvallinen käyttää räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, annetun luokituksen mukaisesti. Jokainen tuotteemme testataan vielä yksitellen auditoidussa tehtaassamme, sertifioiduin metodein. Kun intohimonamme on laatu, niin tehdään kaikki heti kunnolla.

 

Ota yhteyttä meihin, mikäli haluat tietää lisää EX / ATEX valaisimistamme tai valaisimiemme soveltuvuudesta ympäristöösi.